Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

W Zespole Placówek Oświatowych w Olesznie uczciliśmy 74. rocznicę utworzenia Armii Krajowej

Armia Krajowa od prawie 25 lat jest patronem Szkoły Podstawowej w Olesznie. Corocznie, od ćwierć wieku w połowie lutego w murach szkoły rozbrzmiewają przepięknie wyśpiewane i zarazem wzruszające pieśni patriotyczne. Uczniowie recytują ujmującą poezję, będącą świadectwem patriotyzmu i bohaterskich czynów Tych, którzy nigdy nie pogodzili się z utratą niepodległości i nie zwątpili w zwycięstwo.

Tak było i w tym roku. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły chór oraz wszyscy uczestnicy akademii w podniosłym nastroju odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, a przedstawiciele samorządu uczniowskiego złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową.

Na wstępie pani dyrektor Zofia Marcinkowska serdecznie powitała przedstawicieli lokalnych organizacji kombatanckich działających na terenie Gminy Krasocin, przedstawicieli władz samorządu terytorialnego w osobach: zastępcy Wójta Gminy Krasocin - p. Jacka Sienkiewicza, kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych - p. Irenę Kuśmierczyk oraz wszystkich przybyłych rodziców wraz z przewodniczącą Rady Rodziców. Po wygłoszeniu referatu przypominającego historię Armii Krajowej od chwili jej utworzenia aż do momentu rozwiązania, pani dyrektor zaprosiła widownię do obejrzenia montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów klasy VIa szkoły podstawowej i trzeciej klasy gimnazjum oraz szkolnego chóru i solistek. Następnie bardzo serdecznie podziękowała wszystkim nauczycielom, którzy z poczucia patriotycznego obowiązku i solidarności spontanicznie włączyli się w wir przygotowań rocznicowej uroczystości. Podziękowania otrzymali: p. Brygida Jasnos, p. Teresa Szczepańska, p. Andrzej Kowalczyk, p. Aldona Kowalczyk, p. Piotr Mikuła oraz p. Jolanta Lichosik. Słowa uznania usłyszeli również wychowawcy, którzy wsparli uczniów w przygotowaniu konkursowych prezentacji multimedialnych. W tym gronie znaleźli się: p. Ryszard Kowalczyk, p. Edward Karpiński i p. Brygida Jasnos.

Na program artystyczny złożyły się starannie dobrane utwory poetyckie o podniosłym nastroju, przeplatane pieśniami patriotycznymi w wykonaniu chóru i solistek. Występom uczniów towarzyszyły wyświetlane prezentacje multimedialne o Armii Krajowej zgłoszone na konkurs.

Po zaprezentowaniu montażu słowno- muzycznego nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na prezentację o Armii Krajowej. Powołana komisja w składzie: p. Ryszard Kowalczyk, p. Edward Karpiński, p. Aldona Kowalczyk przejrzała wszystkie prezentacje, zwracając uwagę na wartość i poprawność merytoryczną, przejrzysty i uporządkowany układ slajdów, estetykę wykonania, zgodność z hasłem przewodnim konkursu oraz innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu. Zgłoszone prace były na wysokim poziomie i jury miało trudne zadanie. W kategorii klas IV-VI komisja przyznała ex aequo dwa pierwsze miejsca: dla Olgi Przepiórkowskiej z kl. V oraz dla zespołu uczniów z kl. V - Mateusza Wójcikowskego i Mateusza Mulewicza. W kategorii gimnazjum I miejsce zajęła prezentacja Przemysława Kałuzińskiego z kl. II gimnazjum.
Do wręczania dyplomów i nagród w rozstrzygniętym konkursie został zaproszony zastępca wójta pan Jacek Sienkiewicz.

Najwięcej emocji dostarczył uczniom konkurs wiedzy o Armii Krajowej oraz konkurs znajomości pieśni patriotycznych i żołnierskich. Turniej wiedzy prowadziła, według ułożonego prze siebie scenariusza, pani dyrektor Zofia Marcinkowska w oparciu o prezentację multimedialną opracowaną przez p. Aldonę Kowalczyk. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała komisja w składzie: p. Brygida Jasnos, p.Ryszard Kowalczyk i p.Teresa Szczepańska. Do rozgrywek przystąpiło 5 trzyosobowych zespołów ze szkoły podstawowej oraz 3 zespoły z gimnazjum. Każdy zespół musiał odpowiedzieć na 4 wylosowane pytania oraz odgadnąć tytuły dwóch utworów muzycznych. W kategorii szkoła podstawowa zwyciężył zespół uczniów z klasy piątej w składzie: Zuzanna Kowalczyk, Mateusz Mulewicz, Julia Amanda Kowalczyk.
Natomiast w kategorii gimnazjum najlepsi okazała się reprezentancja kl. III w składzie: Patrycja Grabiec, Kacper Lichosik i Damian Lichosik.
Wszyscy uczestnicy zmagań otrzymali z rąk pana Jacka Sienkiewicza oraz pani Zofii Marcinkowskiej dyplomy i nagrody książkowe.

Niespodziankę dla uczniów, w postaci 32-wyrazowej krzyżówki z hasłem, przygotowały opiekunki Samorządu Uczniowskiego - p. Aldona Kowalczyk i p. Marcelina Majecka. Do jej rozwiązania wylosowana została klasa piąta. Pięcioosobowy zespół rozdzielił krzyżówkę na części i każdy uczestnik, pracując indywidualnie, przyczynił się do sukcesu. Bezbłędnie swoją część rozwiązali uczniowie: Bartek Patyński i Zuzanna Kowalczyk. Wszyscy uczestnicy zmagań zostali nagrodzeni.

Największą popularnością cieszył się konkurs plastyczny. Uczniowie złożyli bardzo dużą liczbę prac, a samo ich rozkładanie na sali gimnastycznej zajęło komisji konkursowej w składzie: p. Andrzej Kowalczyk, p. Aldon Kowalczyk, p. Ryszard Kowalczyk aż 2 godziny. W kategorii klas I-III szkoły podstawowej najlepsza okazała się praca Martyny Kisiel z kl. IIa . W kategorii klas IV-VI zwyciężyła praca Martyny Majeckiej z kl. VIa, a w kategorii gimnazjum najwyżej oceniona została praca Patrycji Grabiec z kl. III.

Mamy nadzieję, że tegoroczna forma obchodów Święta Patrona Szkoły, wzbogacona o konkursy będzie kontynuowana i przyczyni się nie tylko do poszerzania wiedzy historycznej, ale także upamiętniania tych, z którymi dane było się spotykać, a dziś już odeszli na wieczną wartę.

Cześć ich pamięci.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.

Organizatorzy uroczystości

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ