Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Prawo szkolne

Tutaj prezentujemy najważniejsze dokumenty prawa wewnątrzszkolnego.

Zachęcamy do lektury zarówno nauczycieli jak i uczniów i rodziców. Przypominamy - nieznajomość każdego prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania, zaś jego znajomość ułatwia nam życie, pomaga korzystać z przysługujących nam praw i chroni przed przykrymi konsekwencjami łamania obowiązujących w danej społeczności reguł.

 

 


STATUT ZESPOŁU

REGULAMINY SZKOLNE

 

PROGRAMY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ