Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

VI Międzyszkolny Rajd Pieszy: Śladami żołnierzy Armii Krajowej Korpus „Jodła” oraz miejsc męczeństwa mieszkańców Łącznej i okolic

„Nas nie stanie, lecz Ty nie zaginiesz,

pieśń Cię weźmie, legenda przechowa.

Wichrem chwały w historię popłyniesz,

Armio Krajowa …

Uczniowie naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym realizowali kolejny międzyszkolny projekt edukacyjny: "Śladami żołnierzy Armii Krajowej Korpus „Jodła” oraz miejsc męczeństwa mieszkańców Łącznej i okolic", w ramach Stowarzyszenia Szkół Bohaterów Armii Krajowej. Realizacja tego projektu miała na celu:

 • wyszukanie i zgromadzenie informacji z różnych źródeł o działalności oddziałów Armii Krajowej Korpus „Jodła” oraz o miejscach męczeństwa mieszkańców Łącznej i okolic,
 • poznanie bohaterów AK i ich roli w odzyskaniu niepodległości,
 • poznanie miejsc pamięci narodowej ( pomniki, nagrobki, izby pamięci związane z historią walk o wolność regionu, w którym mieszka uczeń),
 • nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z innych szkół oraz integrowanie dzieci, młodzieży i nauczycieli wokół wspólnego działania,
 • kształtowanie właściwych postaw patriotycznych, społecznych, obywatelskich i etycznych poprzez uczenie współzawodnictwa, odpowiedzialności, wzajemnego szacunku, pomocy i samodzielności,
 • rozwijanie współpracy z organizacjami samorządowymi i organizacjami zrzeszającymi kombatantów II wojny światowej.

Podsumowaniem projektu był szósty dwudniowy rajd pieszy: Śladami żołnierzy Armii Krajowej Korpus „Jodła” oraz miejsc męczeństwa mieszkańców Łącznej i okolic, który odbył się w dniach 25 - 26 maja 2012 r. W tym roku głównym organizatorem rajdu był Zespół Szkół w Łącznej – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej.

Szlakiem ważnych wydarzeń historycznych wędrowało 162 uczestników, którzy reprezentowali 9 szkół z województwa świętokrzyskiego, to jest:

 • Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej.
 • Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Olesznie,
 • Szkołę Podstawową im. płk. Mariana Sołtysiaka „”Barabasza” w Daleszycach,
 • Szkołę Podstawową nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach,
 • Szkołę Podstawową im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej w Sukowie,
 • Szkołę Podstawową nr 1 im. Tajnego Nauczania w Zagnańsku,
 • Zespół Szkół im. Oddziału AK „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym,
 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie,
 • Gimnazjum nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach.

Naszą szkołę reprezentowało 12 uczniów z klasy szóstej. Opiekunami tej grupy byli: p. Anna Resiak, p. A. Kowalczyk, p. R. Kowalczyk.

Rajd rozpoczął się od spotkanie wszystkich uczestników w Zespole Szkół w Łącznej. Tam nastąpiło powitanie uczestników, rozdanie im plakietek okolicznościowych, złożyliśmy również kwiaty pod obeliskiem na placu przyszkolnym.

W Kościele Parafialnym w Łącznej pw. św. Szymona i Judy Tadeusza Apostoła uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej w intencji żołnierzy, partyzantów AK i innych ugrupowań walczących w czasie II wojny światowej w okolicach Łącznej, złożyliśmy także kwiaty pod tablicą pamiątkową upamiętniającą walki z okresu II wojny światowej.

Następnie przeszliśmy na Cmentarz Parafialny w Łącznej, by złożyć kwiaty i zapalić znicze na mogile żołnierzy Wojska Polskiego poległych w ciężkich walkach pod Łączną we wrześniu 1939 r. Jest to 6 kwater, pośrodku których stoi pomnik. W zbiorowej mogile spoczywają tam także ofiary bombardowania pociągu na stacji Łączna. Upamiętnia to tablica: „Tu spoczywa w Bogu Olga Maj nauczycielka z Sosnowca wraz z innymi ofiarami, które zginęły podczas bombardowania pociągu w 1939 r. na stacji kolejowej Łączna”.

Przemaszerowaliśmy przez wieś Podłazie i Krzyżkę i dotarliśmy do Michniowa. Tam zwiedziliśmy Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. Wieś Michniów to symbol losu setek polskich wsi spacyfikowanych w czasie II wojny światowej, to przede wszystkim symbol pamięci o ofiarach tych pacyfikacji. Za pomoc udzieloną partyzantom zgrupowania AK Jana Piwnika „Ponurego” Niemcy dokonali 12 i 13 lipca 1943 r. brutalnej pacyfikacji. Męczeńską śmierć przez rozstrzelanie bądź spalenie żywcem poniosło 203 mieszkańców wsi: 52 dzieci, 47 kobiet, 104 mężczyzn. Na zbiorowej mogile mieszkańców spacyfikowanej wsi złożyliśmy wiązanki kwiatów i zapaliliśmy znicze. Nad nią góruje „Michniowska Pieta”, tj. monumentalna rzeźba dłuta artysty Wacława Staweckiego, przedstawiająca świętokrzyską kobietę – matkę trzymającą w ramionach poległego syna – partyzanta.

Polnymi drogami, przez wsie: Podłazie, Wiąckę, Zaskale i Zagórze przeszliśmy do rezerwatu „Bukowa Góra”( 482 m n.p.m.). Jest to malownicze odsłonięcie ostańców zbudowanych z piaskowców kwarcytowych dolnego dewonu. Procesy erozyjne wyrzeźbiły powierzchnię skałek. Otoczenie stanowi las bukowy. Na Bukowej Górze na polanie Obrozik złożyliśmy kwiaty na mogiłach żołnierza napoleońskiego z 1813 r. oraz partyzanta z 1943 r. Zbudowana nad tymi mogiłami drewniana kapliczka to symbol tradycji patriotycznych miejscowej ludności od czasów napoleońskich aż do walk partyzanckich z czasów II wojny światowej.

Na dłuższy odpoczynek i posiłek zatrzymaliśmy się w gospodarstwie agroturystycznym. Tutaj również odbył się konkurs historyczny.

We wsi Klonów zatrzymaliśmy się przed pomnikiem 16 mieszkańców tej miejscowości rozstrzelanych przez hitlerowców w dniu 02 lipca 1943 r. Była to typowa akcja hitlerowców, którzy dokonali egzekucji w odwet za nieudzielenie przez mieszkańców wsi informacji o oddziałach partyzanckich. Tutaj również złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Następnie przeszliśmy na plac przy dawnej szkole. Tu przy ognisku piekliśmy kiełbaski, zjedliśmy tradycyjny bigos, śpiewaliśmy pieśni partyzanckie i harcerskie, różne pląsy.

Po powrocie do Łącznej zgromadziliśmy się na szkolnej sali gimnastycznej, gdzie nastąpiło podsumowanie konkursów: plastycznego i historycznego, wręczenie dyplomów, nagród i podziękowań oraz podsumowanie realizacji tegorocznego projektu. Spotkanie zakończyło się wystąpieniami gości i gospodarzy oraz wspólnym śpiewaniem piosenek partyzanckich.

Realizacja tegorocznego projektu edukacyjnego: „Śladami żołnierzy Armii Krajowej Korpus „Jodła” oraz miejsc męczeństwa mieszkańców Łącznej i okolic” przyczyniła się do poszerzenia wiedzy naszych uczniów o kolejnych bohaterach Armii Krajowej. Poznawanie przeszłości naszego kraju, a szczególnie tematyki związanej z tradycją niepodległościową i Armią Krajową jest naszym wkładem w budowanie naszej wspólnej przyszłości. Pamiętamy bowiem słowa naszego wielkiego rodaka Prymasa Tysiąclecia, Stefana Wyszyńskiego: „Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości.”

Los posadowił nasz naród na ziemi pięknej i bogatej, ale przez to stanowiącej przedmiot pożądania naszych sąsiadów. Bóg obdarzył nas jednak poczuciem wolności i wolą walki o nią. Przychodzą mi znów na myśl słowa ks. Józefa Tischnera: „Gdybym ze wszystkich wartości, jakie są w Polsce, miał dać którąś na pierwsze miejsce, dałbym wolność. Wolność jest najpierw i przede wszystkim sposobem istnienia dobra".

Zapraszamy do fotogalerii

Anna Resiak – koordynator międzyszkolnego projektu w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ