Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Podsumowanie X Międzyszkolnego Projektu Edukacyjnego Stowarzyszenia Szkół im. Bohaterów Armii Krajowej

„Nas nie stanie, lecz Ty nie zaginiesz,
pieśń Cię weźmie, legenda przechowa,
Wichrem chwały w historię popłyniesz
Armio Krajowa.”     
                 Zbigniew Kabata ps. „Bobo”

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie w bieżącym roku szkolnym realizowali kolejny już międzyszkolny projekt edukacyjny w ramach Stowarzyszenia  Szkół im. Bohaterów Armii Krajowej. Nasza szkoła  jest jedną z dziewięciu szkół z terenu województwa świętokrzyskiego działającą w tym Stowarzyszeniu.

Poprzez realizację tego projektu uczniowie:

 • zgromadzili  informacje z różnych źródeł o działalności oddziałów Armii  Krajowej w regionie świętokrzyskim,
 • poznali miejsca pamięci na terenie Ziemi Zagnańskiej,
 • poznali  bohaterów AK i ich rolę w odzyskaniu niepodległości,
 • poznali  Miejsca Pamięci Narodowej (pomniki, nagrobki, Izby Pamięci, tablice pamięci związane z historią walk o wolność regionu, w którym mieszkają),
 • poznali piosenki partyzanckie,
 • wzięli  udział w szkolnym i międzyszkolnym konkursie plastycznym,
 • uczestniczyli w spotkaniach i warsztatach z kombatantami oraz pracownikami Delegatury IPN w Kielcach,
 • byli  aktywnymi uczestnikami patriotycznych uroczystości szkolnych, lokalnych i regionalnych,
 • nawiązali kontakty  z rówieśnikami z innych szkół należących do Stowarzyszenia,
 • kształtowali  właściwe postawy patriotyczne, społeczne, obywatelskie i etyczne poprzez współzawodnictwo, odpowiedzialność, wzajemny szacunek i samodzielność.

Tegoroczne podsumowanie projektu  odbyło się w dniu 20 maja 2016 r. w formie historycznej gry terenowej pod tytułem  „Ziemia Zagnańska podczas  II wojny światowej. Historia i miejsca”. W tym roku organizatorami podsumowania projektu był Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Armii Krajowej w Kajetanowie.

W historycznej grze terenowej wzięło udział 127 uczestników, którzy reprezentowali 10 szkół z województwa świętokrzyskiego, to jest:

 • Gimnazjum  nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach,
 • Gimnazjum im. Mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie,
 • Szkołę Podstawową im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej w Sukowie,
 • Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Olesznie,
 • Szkołę Podstawową im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach,
 • Szkołę Podstawową nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka”  w Kielcach,
 • Szkołę Podstawową nr 1 im. Tajnego Nauczania w Zagnańsku,
 • Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej,
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Armii Krajowej w Kajetanowie,
 • Zespół Szkół im. Oddziału AK „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym.

Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Olesznie reprezentowało 11 uczniów z klas szóstych. Opiekunami tej grupy byli: p. Anna Resiak, p. Ryszard  Kowalczyk i p. Andrzej Kowalczyk.

Posumowanie projektu przebiegało według harmonogramu:

 1. Powitanie gości i uczestników rajdu.
 2. Złożenie kwiatów pod  szkolną tablicą pamięci AK w budynku Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Armii Krajowej w Kajetanowie.
 3. Złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Września 1939 r. na pętli w Kajetanowie.
 4. Msza święta w Kościele Parafialnym pw.  św. Marcina i św. Rozalii w Zachełmiu.
 5. Historyczna gra terenowa  z udziałem Grupy Rekonstrukcji Historycznej Jodła:  Realizacja przydzielonych zadań. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w odwiedzanych miejscach pamięci: Cmentarz w Zagnańsku – Pomnik Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w czasie II wojny światowej, miejsca pamięci na terenie Samsonowa i Szałasu, pomnik IV Pułku Piechoty Legionów AK
  w Siodłach). Drużyny szkolne w trakcie marszu miały do rozwiązania 15 zadań, dotyczących historii bohaterów II wojny światowej. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi gwarantowało uważne przeczytanie krótkich tekstów źródłowych zamieszczonych w broszurce opracowanej na tę okoliczność oraz baczne przyglądanie się odwiedzanym miejscom pamięci mijanym po drodze. W trakcie tej wędrówki uczniowie poznali również  klucz do odgadnięcia motta naszego spotkania, które brzmiało: „Historia, która jak kamień zostawia nam przesłanie. Być sobą , być lepszym, być szlachetnym”
 6. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Armii Krajowej w Kajetanowie – sala gimnastyczna:
 • podsumowanie realizacji X międzyszkolnego projektu edukacyjnego „Ziemia Zagnańska podczas  II wojny światowej. Historia i miejsca
 • wręczenie wszystkim uczniom i ich opiekunom dyplomów za udział w realizacji tego projektu
 • „Pieśniobranie” piosenek partyzanckich i patriotycznych przy ognisku, kolacja – kiełbaski z grilla
 • dyskoteka dla uczniów.

Realizacja przez naszych uczniów tegorocznego projektu edukacyjnego przyczyniła się do poznania historii z działalności Armii Krajowej oraz miejsc i bohaterów II wojny światowej, związanych z Ziemią Zagnańską. Działalność niepodległościowa na tym terenie nie ograniczała się do akcji wojskowych, ale obejmowała również Tajne Nauczanie, prowadzone mimo wielu trudności. Za opór stawiany hitlerowskim Niemcom i pomoc partyzantom mieszkańcy tych okolic płacili często cenę najwyższą, o czym przypomina na przykład pacyfikacja wsi Szałas i wielu innych miejscowości naszego regionu. Wierzymy, że współpraca uczniów i nauczycieli naszych szkół pozostanie trwałym elementem edukacji historycznej i patriotycznej.

Anna Resiak – koordynator międzyszkolnego projektu

w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie

 

Pozostałe zdjęcia w naszej Fotogalerii

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ