Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Już po raz 25 w ramach akcji „Sprzątanie świata – Polska 2018” posprzątaliśmy najbliższe otoczenie

W bieżącym roku szkolnym, w dniu 20 września 2018 r. już po raz dwudziesty piąty spotkaliśmy się, aby wziąć udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018”. W tym roku uczestniczyliśmy w szczególnej, bo jubileuszowej akcji.

Tę ogólnoświatową akcję „Sprzątanie Świata” Clean up the Word (Klim ap, te łorld) przeniosła do Polski Mira Stanisławska – Meysztowicz. Urodziła się w Polsce, a mieszka
w Australii. Tam w Australii zrodziła się idea tej akcji, którą zorganizował żeglarz Jan Kiernan. Pierwsza międzynarodowa akcja „Sprzątanie Świata” odbyła się w 1993 r.
Idea sprzątania jest bardzo prosta. Polega na tym, że grupy ochotników oczyszczają wyznaczony teren ze śmieci i odpadów.

Tegoroczna akcja odbywała się tradycyjnie w trzeci weekend września, pod hasłem: „Akcja – segregacja!”.

Celem tegorocznej edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów.

To bardzo, bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020.

Aktualnie z gospodarstw domowych do recyklingu trafia ok. 13% odpadów, a musimy w ciągu dwóch lat zacząć zbierać ich poprzez selektywną zbiórkę trzykrotnie więcej!

Drużyna harcerska i uczniowie z klasy VIb przygotowali scenkę teatralną pt. „ Jak rozweselić Ziemię ?” Jeden z bohaterów apelował do społeczności szkolnej:
„ … O środowisko muszą dbać wszyscy: dorośli i dzieci. Trzeba zacząć od segregacji śmieci. Poszczególne rodzaje odpadów należy wyrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników:
- do niebieskich pojemników należy wrzucać papier: czyli gazety, książki, zeszyty, kartony, torby papierowe. Nie należy wrzucać papieru zabrudzonego, opakowań, które zawierają inne materiały np. folię aluminiową lub z tworzywa sztucznego (kartoniki po sokach, mleku),
- do zielonych pojemników należy wrzucać szkło: szklane butelki po napojach, słoiki po przetworach, naczynia szklane. Nie należy wrzucać: naczyń z porcelany żarówek, luster, kryształów,
- do żółtych pojemników należy wrzucać plastik: butelki i kubki po produktach mlecznych, jednorazowe torebki i opakowania z tworzyw sztucznych np. reklamówki, plastikowe opakowania.
 To proste, aby ograniczyć produkcję śmieci, należy przetwarzać niepotrzebne rzeczy na nowe – jest to recykling”.

Na korytarzu szkolnym przygotowano gazetkę informacyjną na temat tej akcji.

Poszczególnym klasom przydzielono rejony do sprzątania, czego efektem było:
- zebranie śmieci wzdłuż poboczy ulic: Szkolnej, Krótkiej, Partyzantów, Przedborskiej, Kieleckiej, Al. 1 Maja i w parku w Olesznie,
- uporządkowanie grobów żołnierzy AK na cmentarzu i placu wokół pomnika przy ul. Przedborskiej,
- zebranie śmieci na Lednicy.

W sumie zebrano 15 worków śmieci i 4 pudła potłuczonego szkła. Wszystko to trafiło na legalne wysypisko śmieci. Organizatorem i koordynatorem tej ekologicznej akcji w naszej szkole jest p. Anna Resiak.

Olga Barcińska i Oliwia Stachura

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ