Get Adobe Flash player

Nazwa miejscowości

Potężna olcha nad Olesińską StrugąNazwa naszej miejscowości jest ściśle związana z charakterystycznymi, naturalnymi właściwościami terenu, na którym Oleszno powstało. Nazwa ta, według Marii Kamińskiej, badacza nazw miejscowych Sandomierszczyzny (Oleszno leżało w woj. sandomierskim, powiecie chęcińskim), pochodzi od słowa "olcha" lub "olszyna". Na tym obszarze było duże skupienie olchy, która rośnie na terenach bagnistych. Zresztą do dzisiaj olcha (olsza) czarna to jeden z gatunków drzew pospolicie tu występujących, będący niegdyś podstawowym źródłem drewna opałowego, a obecnie coraz chętniej stosowanym w przemyśle meblarskim. Prawdopodobnie osada została nazwana "Olszą" lub "Olszyną", a dopiero później - "Olesznem". Takie pochodzenie nazwy sugerowałby również, możliwy do wyodrębnienia w jej nazwie, przyrostek "-no" , typowy środek nazwotwórczy.

Wyjaśnienie powyższe jest dość przekonywujące, lecz nasuwa się w tym miejscu pytanie, czy nie zamieszkiwali tutaj jacyś Olszowie, Oleszyńscy, Olszowscy, których nazwisko mogło dać nazwę osadzie ? Być może najpierw od słowa "olsza" powstało nazwisko, a dopiero później nazwa miejscowości.

Olchy nad Olesińską StrugąW każdym razie nazwa ta ma uzasadnienie w warunkach naturalnych, jakie istniały na tym terenie - dobre zalesienie prawdopodobnie zdecydowało o powstaniu osady, dla której mieszkańców las stanowił główne źródło utrzymania. Potwierdzeniem tego mogą być inne osady o takiej samej lub podobnej nazwie położone na gęsto zalesionych terenach, np.:

  • Oleszno, Gmina Wielgie, powiat Lipnowski, województwo Kujawsko-Pomorskie - 450 mieszkańców,
  • Oleszno, Gmina Gołańcz, powiat Wągrowiecki, województwo Wielkopolskie - 280 mieszkańców,
  • Oleszno, Gmina Drawsko Pomorskie, powiat Drawski, województwo Zachodniopomorskie - 250 mieszkańców

Również inne nazwy miejscowe z naszego terenu mogą służyć do ciekawych porównań. Dąbrówki, Porębki, Borowiec, Rudnik, Wyrębiska, Kuźnica, Żeleźnica i kilka innych są osadami powstałymi w związku z eksploatacją lasu.

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ