Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Święto Patrona Szkoły

„Bo wolność - to nie cel, lecz szansa by
spełnić najpiękniejsze sny, marzenia.(...)
Wolność - to królestwo dobrych słów,
mądrych myśli, pięknych snów,
to wiara w ludzi.”

(Marek Grechuta)

 

 

 

 

 

 

float: left; margin: 5px;Historia Polski już od czasów piastowskich, przez okres panowania Jagiellonów, królów elekcyjnych, okres zaborów, powstań, lat wojen i okupacji naznaczona była krwią i ofiarą życia wielu Polaków. Dlatego uczniowie Szkoły Podstawowej w Olesznie są dumni z tego, że ich szkoła nosi imię Armii Krajowej. Armii, której żołnierze w czasie II wojny światowej walczyli o wolną Polskę, zarówno z radzieckim „wyzwolicielem” jak i niemieckim okupantem. Po całej zawierusze wojennej, w już komunistycznej Polsce zapomniano o tak wielkich bohaterach, jakimi byli żołnierze AK. Zamiast stawiać ich za wzór - zamykano w więzieniach i skazywano na śmierć. Na szczęście - to już przeszłość.

Z myślą o tym, co się wydarzyło w tamtych trudnych, wojennych czasach, organizowane są przez naszą szkołę corocznie uroczystości upamiętniające bitwę pod Chotowem. Spotykamy się również w lutym, aby uczcić w szczególny sposób bardzo ważny dzień dla naszej społeczności szkolnej - Święto Patrona Szkoły.

Nie inaczej było w tym roku. 6-go lutego, o godzinie 12.00 cała szkolna społeczność zebrała się na sali gimnastycznej, aby wziąć udział w akademii . Po wprowadzeniu sztandaru i odegraniu hymnu państwowego pani dyrektor Zofia Marcinkowska przywitała przybyłych gości oraz przybliżyła historię związaną z powstaniem Armii Krajowej oraz nadaniem Jej imienia szkole w Olesznie.
Następnie rozpoczęła się część artystyczna przygotowana pod kierunkiem p. Teresy Szczepańskiej i p. Dominika Kaliszewskiego. O oprawę plastyczną uroczystości zadbał p. M. Deska. Uczniowie gimnazjum z klas IIA i III w montażu słowno-muzycznym zaprezentowali historię prześladowań Polaków w czasie II wojny światowej oraz powstania i działalności Armii Krajowej.

Wszyscy oglądający byli pod wrażeniem wspaniałej recytacji wierszy i przepięknie zaśpiewanych piosenek. Szczególnie dobitnym akcentem były słowa znanej piosenki zaśpiewanej na zakończenie: „Żeby Polska była Polską”.

Dopełnieniem uroczystości było wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych związanych II wojną światową. Nad tą częścią uroczystości czuwała p. Brygida Jasnos.

To była bardzo pouczająca i wzruszająca lekcja patriotyzmu.

  

 

Teresa Szczepańska – nauczyciel języka polskiego

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ