Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Udział w ogólnopolskim konkursie „Świat oczami młodych” - projekt znaczka pocztowego do hasła „Ratujemy klimat”

Uczniowie klas V –VII Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie wzięli udział w II edycji ogólnopolskiego konkursu „Świat oczami młodych”. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu przez uczniów projektu znaczka pocztowego, który przedstawiać miał konkretne sposoby ochrony klimatu.

Najlepsze projekty znaczków będą ważną promocją kolejnego międzynarodowego forum poświęconego polityce ekologicznej COP 24, czyli 24 spotkania sygnatariuszy Ramowej Konwencji ONZ o zapobieganiu zmianom klimatu. To spotkanie odbędzie się w grudniu 2018 roku w Katowicach.

Koordynatorem tego konkursu w naszej szkole została pani Anna Resiak. Uczniowie na zajęciach plastyki pod kierunkiem Pani Małgorzata Stolarczyk i pana Andrzeja Kowalczyka tworzyli projekty znaczków pocztowych do hasła „Ratujemy Klimat”.

Plakat informujący o tym konkursie i ogłaszający wewnętrzy – szkolny jego etap został zamieszczony na szkolnej gazetce ściennej. Na tej gazetce uczniowie wspólnie z koordynatorem zamieścili informacje o tym, „Co każdy może zrobić dla poprawy klimatu?”

Uczniowie klas V- VII szkoły podstawowej brali udział w zorganizowanych przez koordynatora zajęciach dotyczących zmian klimatu. Na jednych z nich wykorzystano zaproponowany w scenariuszu moduł „Nie ma obiadów za darmo”. Stworzono listę postanowień konsumenckich, która przyniesie zmniejszenie osobistego „śladu węglowego”.

Odbyły się również na lekcjach przyrody i geografii krótkie seanse dydaktycznych filmów ekologicznych poruszających problemy zmian klimatu. Duże zainteresowanie wzbudziły filmy: „Czy grozi nam zmiana klimatu?” , „Niewidoczne lecz niezbędne - powietrze”, „Odnawialne źródła energii – nieunikniona konieczność”, „Czym skorupka za młodu ...”. Uczniowie na zajęciach zostali zapoznani z broszurką informacyjną „Co możemy zrobić, aby działać na rzecz ograniczania zmian klimatu? Uzyskali istotne informacje i odpowiedzi na trzy pytania:
1. Czym są zmiany klimatu?
2. Jakie są przyczyny zmian klimatu?
3. Skutki zmian klimatu.

Analizowane zagadnienia wzbudziły zainteresowanie wśród uczniów. Chętnie gromadzili informacje z różnych źródeł na temat głównych „winowajców” odpowiedzialnych za zmiany klimatu, czyli gazów cieplarnianych i metanu.

Wykonane projekty znaczków wywieszono w kilku miejscach na korytarzu szkolnym.

W eliminacjach wewnątrzszkolnych wyłoniono trzy projekty znaczków pocztowych:

1. Patrycji Kościołek z klasy V b:
- tytuł pracy: „Klimat w naszych rękach”,
- opis pracy: „W mojej pracy dłoń jest symbolem działań człowieka, mających na celu ratowanie klimatu. Aby chronić nasz klimat powinniśmy na dachach domów instalować kolektory słoneczne. Energia ze źródła odnawialnego, którą daje Słońce powinna być przez nas coraz częściej wykorzystywana. Stawianie wiatraków także przyczynia się do produkcji energii odnawialnej. Należy również sadzić dużo drzew i roślin, ponieważ one produkują tlen i redukują dwutlenek węgla w atmosferze. Dwutlenek węgla to gaz szklarniowy, który w nadmiarze powoduje zawirowania zjawisk klimatycznych. Czysta gazowa powłoka czyli atmosfera zapewnia zdrową wodę dla wszystkich organizmów”

2.Wiktorii Karpińskiej z klasy VI:
- tytuł pracy: ,,Moje zielone marzenie’’,
- opis pracy: „Moja praca przedstawia pomysł na idealną planetę Ziemię. Ziemia daje nam pożywienie i dom, a my ludzie jesteśmy niewdzięczni. Człowiek poprzez swoją działalność np. wypuszczanie do atmosfery nadmiernej ilości gazów cieplarnianych z kominów fabrycznych, spalanie plastików w przydomowych kotłowniach, emisję toksycznych spalin z samochodów prowadzi do ocieplenia klimatu. To z kolei grozi katastrofalnymi skutkami dla ludzi i przyrody. Dziewczynka sadzi drzewa, które w trakcie fotosyntezy pochłaniają dwutlenek węgla, a jednocześnie są cennym źródłem biomasy. Wiatraki na moim rysunku są przedstawione jako źródło odnawialnej energii - czystej i bezpiecznej dla klimatu. Zachęcam wszystkich mieszkańców Ziemi do działania na rzecz ochrony atmosfery przed zanieczyszczeniami. One a zwłaszcza te niebezpieczne gazy cieplarniane powodują zawirowania klimatu”.

3. Martyny Poddębniak z klasy VII:
- tytuł pracy: ,,Świat dziś, a jutro”
- opis pracy: „Rysunek przedstawia dwa światy. Jeden „gorszy” czyli ten z kopcącymi kominami oraz spalinami samochodowymi , które zanieczyszczają
powietrze. W tym brudnym powietrzu szczególnie źle wpływają na klimat gazy cieplarniane. Powstaje też szkodliwy smog, który częściej znajduje się nad
wielkimi miastami. Można tego uniknąć poprzez budowanie elektrowni np. wiatrowych. Dobrym rozwiązaniem jest również poruszanie się rowerem zamiast autem. Ten „lepszy” świat – to poprawny, czysty krajobraz: zielone drzewa, trawa, kwiaty oraz czystsza woda w rzece i pływające w niej łabędzie. Dbajmy codziennie o stan naszego powietrza a na pewno „ dziś i jutro” będzie bezpiecznie i zdrowo!”.

Raport z przebiegu zajęć edukacyjnych i 3 najlepsze projekty znaczków pocztowych przesłano drogą elektroniczną do Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Do połowy czerwca 2018 roku powołana Komisja Sędziowska przyzna trzy nagrody główne i 10 wyróżnień. Mamy nadzieję, że projekty naszych znaczków pocztowych wzbudzą zainteresowanie Komisji i znajdą się w grupie nagrodzonych.

 Wiktoria Karpińska Patrycja Kościołek Martyna Poddębniak

Koordynator konkursu: Anna Resiak

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ