Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Hufcowy biwak harcerski z okazji Dnia Myśli Braterskiej w Dobromierzu

„ Być dobrym , ale postępować dobrze to znacznie więcej.”
                                                    Robert Baden-Powell

Harcerze z 34 Drużyny Harcerskiej uczestniczyli w trzydniowym biwaku (28.02 -01.03.2020 r.) z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Miejscem biwakowania był Zespół Przedszkolno - Szkolny w Dobromierzu. Główne cele biwaku to:

 • obchody Dnia Myśli Braterskiej,
 • poznawanie terenów naszego hufca,
 • przybliżenie idei patriotyzmu,
 • integracja środowisk harcerskich,
 • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 • doskonalenie technik harcerskich,
 • wymiana doświadczeń.

Spotkanie z harcerzami z innych drużyn dało nam radość ze wspólnego działania, zrozumienie na czym polega braterstwo.

Baden Lord Robert Powell tak kiedyś powiedział: „Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym świecie". Ten Naczelny Skaut Świata w swym pożegnalnym liście do skautów napisał również: "Prawdziwe szczęście znajdziecie (...) w uszczęśliwianiu innych. Spróbujcie zostawić świat troszkę lepszym, niż go zastaliście." Warto spróbować, to nic nie kosztuje...

Tak oto przebiegało nasze biwakowanie:

Piątek - 28.02.2020 r.
Po zakwaterowaniu w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Dobromierzu odbył się apel powitalny. Po kolacji odbyła się prezentacja skeczy, scenek dotyczących najciekawszych wydarzeń z historii gminy Kluczewsko. Nasza grupa biwakowa przedstawiła najciekawsze wydarzenia z historii Dobromierza – obecnie wsi sołeckiej gminy Kluczewsko, powiatu włoszczowskiego, województwa świętokrzyskiego. Po każdej prezentacji śpiewaliśmy piosenki harcerskie.
Przed toaletą wieczorną druh Krzysztof przedstawił nam zasady skutecznego mycia rąk w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z przypadkami zachorowań w niektórych krajach europejskich na koronawirusa.

Sobota - 29.02.2020 r.
Po śniadaniu wyruszyliśmy na grę terenową do Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Podziwialiśmy „dostojne” buki w rezerwacie leśnym, częściowym Bukowa Góra oraz nawapienne murawy i zarośla kserotermiczne w rezerwacie stepowym, częściowym - Murawy Dobromierskie. Pokonując kolejne punkty tej gry między innymi:

 • odczytywaliśmy zaszyfrowane aforyzmy i cytaty wykorzystując szyfry: czekoladki, ułamkowy, ga-de-ry-po-lu-ki,
 • rozwiązywaliśmy quiz dotyczący Dnia Myśli Braterskiej,
 • układaliśmy krótkie piosenki i wierszyki do wskazanych słów
 • odpowiadaliśmy na pytania zawiązane z wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy.

Było to świetna zabawa, która wymagała od wszystkich zarówno wiedzy teoretycznej jak i dużej koncentracji, spostrzegawczości oraz szybkiej orientacji.
Po obiedzie każda drużyna z otrzymanych materiałów wykonywała przebranie dla detektywa. Przebranie naszego detektywa podobało się – w tej konkurencji zajęliśmy pierwsze miejsce. Po kolacji odbyło się wielkie pląsowisko.

Niedziela- 01.03.2020 r.
Niedziela - rano! – pobudka. Wspólne pożegnalne śniadanie, potem sprzątanie miejsca biwakowania. Apel pożegnalny – i cóż trudno nam było się rozstać …. !

Opiekę nad nami sprawowała dh Anna Resiak

Uczestnicy biwaku

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ