Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Betlejemskie Światło Pokoju 2018 „Światło, które łączy …”

„Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem”.
(K. I. Gałczyński)

W sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju 2018 zwracamy uwagę na to, co nas łączy, co nam jest wspólne i cieszmy się z tego, co jest dobrem wspólnym, a potem dopiero szukajmy drogi do pełnej jedności, do porozumienia się w sprawach, gdzie jeszcze są różnice. (…)
Tak wiele mamy wspólnego, że dzięki temu jesteśmy Braćmi. Między braćmi nie zawsze wszystko musi być w porządku i nie we wszystkim muszą być zgodni, są różnice zdań, ale liczą się fakty, które są tak ważne, że nie mogą na skutek pewnych różnic przekreślić tego, co nas łączy i co stanowi podstawę naszego braterstwa.

Dla nas, harcerzy ogień zawsze ma moc niezwykłą. W kręgu swego ciepła jednoczy nas w harcerską rodzinę, blaskiem buduje wspólnotę. Betlejemskie Światło niesie pokój, promienieje światłem radości. Radości dawania innym, dzielenia się tym, co w każdym człowieku tkwi najlepszego.

My harcerze chcemy, by trafiło to Betlejemskie Światło na wszystkie stoły naszych rodzin i zapłonęło na wieczerzy wigilijnej zapalone na świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
Harcerze z 34 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej z Oleszna wzięli udział w hufcowej wigilii, która odbyła się w dniu 16 grudnia 2018 r. we Włoszczowie. Spotkanie wigilijne poprzedziła msza święta w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włoszczowie. Drużyny odebrały Betlejemskie Światło Pokoju, które przedstawiciele z naszego hufca przywieźli z miejscowości Linz w Austrii. Po mszy świętej na placu kościelnym wszyscy harcerze, kapłani, wierni, przedstawiciele służb mundurowych i samorządowcy zawiązali harcerski Krąg. Po odśpiewaniu „bratnie słowo sobie dajem …”, puszczona przez Komendanta Hufca – iskierka – zakończyła oficjalne uroczystości związane z przekazaniem Betlejemskiego Światła. Harcerze i zaproszeni goście spotkali się w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 na harcerskim opłatku.

Przełamaliśmy się chlebem i złożyliśmy sobie bożonarodzeniowe życzenia. Przed wieczerzą wigilijną pomodliliśmy się wspólnie z księdzem prałatem Zygmuntem Pawlikiem, proboszczem Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie.

Czuwaj !

  

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ