Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Wieczornica poświęcona Armii Krajowej

Mój kraj miał granice swoje w sercach ludzi,
przemocą wykreślone z politycznej mapy.
Mój kraj, pod szponami bezlitosnej łapy
umierał, żył, walczył, zrywał się i trudził.

,,Mój kraj”, Zbigniew Kabata ,,Bobo”

 

 

 

 

 

 

Z okazji zbliżającego się Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie Klub 4–H „Olszynki” pod opieką p. Marioli Kamińskiej, p. Andrzeja Kowalczyka, p. Ryszarda Kowalczyka oraz p. Aldony Kowalczyk – opiekunki Samorządu Uczniowskiego zorganizował w dniu 16 lutego wieczornicę pod hasłem: „Armia Krajowa w poezji, pieśni i filmie”.  W związku z 75 rocznicą powstania AK chcieliśmy przypomnieć najważniejsze daty, postacie walecznych żołnierzy i rozważnych dowódców, akcje sabotażowo-dywersyjne, legendę powstania warszawskiego, a wszystko to przy dźwiękach pieśni ubranych w słowa żołnierskiej poezji.

Dziś, gdy żyjemy w wolnej Polsce, pieśni rozniecają w nas płomień miłości do ojczyzny, są pamiątką po ludziach, którzy oddali życie za skarb najcenniejszy - Polskę. Powinniśmy je znać, z dumą wykonywać i wreszcie, przekazywać następnym pokoleniom. Dlatego też, wszyscy wspólnie, zaśpiewaliśmy: „Warszawskie dzieci”, ,,Pałacyk Michla”, ,,Deszcz jesienny deszcz”, ,,Biały Krzyż”. Recytowaliśmy także wiersze Zbigniewa Kabaty ,,Bobo”, m.in.: „Armio Krajowa", „Mój kraj", „Tak bardzo tego pragnę", w których ten żołnierz AK, słowami ,,twardymi jak stal”, a kiedy trzeba ,,ulotnymi niczym wiatr”, wymalował obrazy bohaterstwa i odwagi, życia i śmierci, oddając w ten sposób hołd poległym i żyjącym żołnierzom Armii Krajowej.

Legenda wojennego pokolenia, pełnego zapału i młodości, przechowana została w pieśni, poezji, aby współcześnie przeżywać swój renesans również w filmach. W XXI wieku właśnie filmy stanowią nieocenione źródło informacji dla młodego człowieka. W związku z tym, podczas wieczornicy mogliśmy obejrzeć filmy pozyskane z portalu YouTube, ukazujące historię Armii Krajowej. Takie produkcje kinowe i telewizyjne, jak: „Akcja pod Arsenałem”, gdzie ukazano opartą na autentycznych wydarzeniach historię trzech harcerzy: Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, Jana Bytnara „Rudego” i Macieja Dawidowskiego „Alka”, walczących w Szarych Szeregach przeciwko niemieckiemu okupantowi, czy ,,Zamach na Franza Kutscherę”, w którym obserwowaliśmy przygotowania i przebieg akcji zlikwidowania szefa SS i Policji Dystryktu Warszawskiego, podbiły nasze serca. Bezpieczni, oddzieleni 72-letnią kurtyną czasu, oglądaliśmy również przebieg ulicznej łapanki, gehennę torturowanych przez niemieckie gestapo w budynku przy Alei Szucha 25 oraz w więzieniu na Pawiaku. W tym oceanie zła widzieliśmy, jak chłopcy ,,silni jak stal” oraz dziewczęta ,,morowe panny” zachowywali się odważnie i godnie. To właśnie im - chłopcom i dziewczętom, którzy żyli pięknie i umierali młodo, zawdzięczamy naszą niepodległą i piękną Ojczyznę. ,,A jeśli komu droga otwarta do nieba, to tylko im bo służyli Ojczyźnie”.

W nastroju pełnym zadumy, aby uczcić pamięć poległych żołnierzy Armii Krajowej ,zapaliliśmy też znicze. Rozstrzygnęliśmy również konkurs plastyczny pod hasłem: „Armia Krajowa – Patron naszej szkoły w oczach ucznia”.

Wieczornica była dla wszystkich uczestników piękną lekcją historii. Przybliżyła nam losy tych, którzy walczyli za wolność naszej Ojczyzny, a swoje młodzieńcze ideały ,,złożyli na ołtarzu Ojczyzny”. Historia ich życia, nigdy nie pójdzie w zapomnienie, przyrzekamy!

"Weźcie od nas pałeczkę sztafety.

Niech was wiedzie ten sam Orzeł Biały
do tej samej od wieków już mety
dla Jej dobra, dla Jej wiecznej chwały."

,,Sztafeta”, Zbigniew Kabata ,,Bobo”

Autorzy: R. Kowalczyk, M. Kamińska - nauczyciele ZPO w Olesznie.

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ