Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

XIII Międzyszkolny Projekt Edukacyjny Stowarzyszenia Szkół im. Bohaterów Armii Krajowej w roku szkolnym 2018/2019

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie w bieżącym roku szkolnym realizowali kolejny już XIII Międzyszkolny Projekt Edukacyjny – Szlakiem oddziałów: „MARCINA” (majora Mieczysława Tarchalskiego) i „NURTA” (majora Eugeniusza Kaszyńskiego).

Uczniowie poprzez realizację tego projektu:

 • zgromadzili informacje z różnych źródeł o działalności oddziałów Armii Krajowej
  w regionie świętokrzyskim,
 • poznali bohaterów AK i ich rolę w odzyskaniu niepodległości, ze zwróceniem szczególnej uwagi na życie i działalność majora Mieczysława Tarchalskiego „Marcina” i majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta”,
 • poznali Miejsca Pamięci Narodowej ( pomniki, nagrobki, Izby Pamięci, tablice pamięci ) związane z historią walk o wolność regionu, w którym mieszkają oraz na terenie Gminy Krasocin,
 • poznali piosenki partyzanckie i żołnierskie,
 • wzięli udział w szkolnym i międzyszkolnym konkursie historycznym i plastycznym,
 • byli aktywnymi uczestnikami oraz współorganizatorami patriotycznych uroczystości szkolnych, lokalnych i regionalnych,
 • nawiązali kontakty z rówieśnikami z innych szkół należących do Stowarzyszenia,
 • kształtowali właściwe postawy patriotyczne, społeczne, obywatelskie i etyczne poprzez współzawodnictwo, odpowiedzialność, wzajemny szacunek, pomoc i samodzielność.

Podsumowaniem projektu w dniu 24 maja 2019 r. był rajd pieszy - Szlakiem oddziałów: „MARCINA”( majora Mieczysława Tarchalskiego) i „NURTA”(majora Eugeniusza Kaszyńskiego) na trasie: Oleszno – Kozia Wieś – Chotów – Oleszno. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Świętokrzyski Kurator Oświaty. Mottem przewodnim tegorocznego projektu były słowa uczestnika bitwy pod Chotowem Zdzisława Rachtana „Halnego”:

„Pomnik w Chotowie i Cmentarz w Olesznie z pomnikiem
żołnierzy Armii Krajowej i kwaterami poległych żołnierzy
to kotwice pamięci. Oby Dobry Bóg sprawił, by przyszłe
pokolenia nie zapomniały…”

W tym roku szkolnym głównym organizatorem rajdu była Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie. Szlakiem ważnych wydarzeń historycznych wędrowało 130 uczestników, którzy reprezentowali 9 szkół z województwa świętokrzyskiego, to jest:

 • Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Olesznie,
 • Szkołę Podstawową im. płk. Mariana Sołtysiaka „”Barabasza” w Daleszycach,
 • Szkołę Podstawową nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach,
 • Szkołę Podstawową im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej w Sukowie,
 • Szkołę Podstawową nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku,
 • Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łącznej
 • Gimnazjum im. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie,
 • Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Kajetanowie,
 • Zespół Szkół im. Oddziału AK „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym.

Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Olesznie reprezentowało 23 uczniów z klas szóstych. Opiekunami tej grupy byli: p. Aldona Kowalczyk, p. Małgorzata Stolarczyk,
p. Anna Resiak, p. Andrzej Kowalczyk, p. Ryszard Kowalczyk.

Harmonogram rajdu podsumowującego realizację projektu:

Godzina 8.45-9.30

 • zbiórka uczestników przed Szkołą Podstawową im. Armii Krajowej w Olesznie
 • powitanie gości i uczestników projektu przez Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie
 • wręczenie wszystkim zebranym okolicznościowych znaczków i folderów z miejscami pamięci na trasie rajdu: Oleszno – Kozia Wieś – Chotów – Oleszno,
 • złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą na budynku szkoły, która upamiętnia partyzantów oddziału Armii Krajowej mjr Mieczysława Tarchalskiego „Marcina”, poległych w boju z hitlerowcami pod Olesznem w dniu 26.07.1944 r.
 • przejście do Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznie.

Godzina 10.00-11.00

 • uroczysta msza św. w Kościele Parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznie w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych żołnierzy AK, NSZ i innych ugrupowań Podziemnego Państwa , którzy walczyli o wolność Ojczyzny zwłaszcza w okolicach Oleszna i Chotowa,
 • złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi w kościele: (jednej -poświęconej poległym żołnierzom z I Batalionu II pp. Legionów AK w bitwach pod Lipnem i Chotowem, drugiej - w hołdzie żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych oddziału partyzanckiego pod dowództwem mjr Władysława Kołacińskiego „Żbika” poległym w walkach o wolność i niepodległość polski w latach 1943-1945.

Godzina 11.00 – 14.00 - wyruszenie na trasę rajdu: Oleszno – Kozia Wieś- Chotów - Oleszno

 • Cmentarz Parafialny w Olesznie spotkanie przy: mogiłach partyzantów AK, pomniku pamięci żołnierzy AK poległych za Ojczyznę, symbolicznym grobie „Nurta”: informacje związane z historią walk w regionie Oleszna i okolic, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy,
 • Oleszno-Pomnik przy ulicy Przedborskiej– upamiętniający zwycięską bitwę pod Olesznem oddziału NSZ porucznika „Żbika”- Władysława Kołacińskiego wspieranego oddziałem AK mjr „Marcina”- Mieczysława Tarchalskiego z niemieckimi oddziałami SS w dniu 26.07.1944r.: rys historyczny bitwy, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy,
 • Kozia Wieś – pomnik przy drodze na Rudkę - upamiętniający zwycięski bój stoczony w lesie w dniu 28.09.1944 r. przez oddział AK dowodzony przez kapitana Franciszka Pieniaka ps. „Przebój” dowódcę II/74 pp. „AK Baonu Wojna”: rys historyczny bitwy, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy . Grób Nieznanego Partyzanta ps. „Kruk”, który walczył w oddziale Narodowa Organizacja Wojskowa na terenie powiatu włoszczowskiego i w dniu 06.08.1943 r. w walce z Niemcami poległ w lesie Kozia Wieś – tu został pochowany: złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Godzina 14.00 – 15.30 Chotów – polana przy pomniku:

 • poczęstunek: pieczone kiełbaski i gorąca herbatka z cytryną, krótki odpoczynek,
 • spotkanie przy pomniku w Chotowie wybudowanym na cześć poległym w walce z faszyzmem w osiemnastą rocznicę zwycięskiej bitwy, którą stoczyli partyzanci AK w dniu 30.10.1944 r.: rys historyczny bitwy, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy,
 • konkurs historyczny o majorze Mieczysławie Tarchalskim „Marcinie” i majorze Eugeniuszu Kaszyńskim „Nurcie”,

Godzina 15.30 – 16.30 - przemarsz z Chotowa do Oleszna, podziwianie piękna krajobrazu Oleszna i okolicy ze wzgórz Pasma Przedborsko – Małogoskiego.

Godzina 16.30 – 18.00

 • odpoczynek i obiadokolacja ( pieczony kotlet z kurczaka i ziemniaki i surówka) w stołówce szkolnej,
 • oglądanie wystawy prac plastycznych poświęconych bohaterom projektu - mjr Mieczysław Tarchalski „Marcin“ i mjr Eugeniusz Kaszyński „Nurt“.

Godzina 18.00

 • spotkanie w sali gimnastycznej na uroczystym podsumowaniu rajdu,
 • wystąpienia gospodarzy i zaproszonych gości,
 • rozstrzygnięcie konkursu historycznego i plastycznego- wręczenie dyplomów i nagród. Trzyosobowe zespoły uczniowskie reprezentujące poszczególne szkoły ze Stowarzyszenia wykazały się dużą znajomością faktów z życia i działalności bohaterów projektu. Naszą szkołę w konkursie historycznym reprezentowali uczniowie: Patrycja Kościołek, Laura Zapała i Krzysztof Kowalczyk. Wszystkie prace plastyczne ilustrujące ważniejsze wydarzenia związane z bohaterami projektu – mjr Mieczysławem Tarchalskim „Marcinem“ i mjr Eugeniuszem Kaszyńskim „Nurtem“ były bardzo ciekawe pod względem graficznym i zostały wyróżnione. Pracę plastyczną z naszej szkoły wykonały uczennice klasy szóstej: Izabela Lichosik, Olga Barcińska i Katarzyna Kapelska.
 • wręczenie podziękowań i dyplomów dla dyrektorów, nauczycieli i uczniów-uczestników rajdu,
 • wspólne śpiewanie piosenek żołnierskich i partyzanckich.

Godzina 20.00 - pożegnanie i wyjazd uczestników rajdu.

Postawy mjr Mieczysława Tarchalskiego „Marcina i mjr Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta” są przykładem patriotyzmu i hartu ducha. Realizacja tegorocznego projektu przyczyniła się do pogłębienia wiedzy uczniów z zakresu tematyki związanej z tradycją niepodległościową i nieocenionym udziałem AK w walce o wolność Ojczyzny. Nasz naród może tworzyć właściwą przyszłość, kiedy będzie pamiętał o tych, którzy walczyli o jego wolność przez długie lata.

Organizatorzy podsumowania projektu składają podziękowania wszystkim obecnym oraz tym, którzy przyczynili się do jego uświetnienia:

Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty za objęcie tej imprezy Honorowym Patronatem,

księdzu wikaremu Jarosławowi Kowalowi za odprawienie Mszy Świętej,

chórowi „Melodia” na czele z organistą za piękną oprawę muzyczną w trakcie Mszy Świętej,

pocztom sztandarowym: ŚZŻAK Koło w Olesznie i ŚZŹAK Koło we Włoszczowie, Koło NSZ nr 1 w Olesznie, OSP w Chotowie,

wieceprezesowi ŚZŻAK Zarządu Okręgu w Kielcach mjr Januszowi Stępniowi,

wicestaroście powiatu włoszczowskiego p. Łukaszowi Karpińskiemu, który zasponsorował nagrody książkowe dla uczniów biorących udział w konkursie historycznym,

nauczycielom i pracownikom obsługi ZPO w Olesznie,

przewodniczącej Rady Rodziców ZPO w Olesznie p. Ewie Kowalczyk,

Wójtowi Gminy Krasocin p. Ireneuszowi Gliścińskiemu za zakupione kwiaty, które posadzono na kwaterach poległych żołnierzy na cmentarzu w Olesznie i przy pomnikach,

przedstawicielom dyrektorów ze Stowarzyszenia Szkół im. Bohaterów Armii Krajowej: p. Maciejowi Mądzikowi – dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łącznej i p. Annie Tuz – dyrektorce Szkoły Podstawowej nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku,

- harcerzom z 34 WDH z Oleszna za prace porządkowo-organizacyjne przed i w trakcie rajdu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Anna Resiak – koordynator międzyszkolnego projektu
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w ZPO w Olesznie

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ