Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

XII Międzyszkolny Projekt Edukacyjny Stowarzyszenia Szkół im. Bohaterów Armii Krajowej w roku szkolnym 2017/2018: Szlakiem płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” i oddziału Wybranieccy

„Przeszliśmy razem kawał swego życia,
Pełni wiary w zwycięstwo nad wrogiem.
Razem doznaliśmy złego i dobrego …
I z dumą stanąć możemy przed Polską i Bogiem”.

Jerzy Kotliński – „Na pożegnanie Barabasza”

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie w bieżącym roku szkolnym realizowali kolejny już XII międzyszkolny projekt edukacyjny - Szlakiem płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” i oddziału Wybranieccy.

Uczniowie poprzez realizację tego projektu:

 • zgromadzili informacje z różnych źródeł o działalności oddziałów Armii Krajowej w regionie świętokrzyskim,
 • poznali bohaterów AK i ich rolę w odzyskaniu niepodległości, ze zwróceniem szczególnej uwagi na życie i działalność płk Mariana Sołtysiaka „Barabasza”,
 • poznali Miejsca Pamięci Narodowej ( pomniki, nagrobki, Izby Pamięci, tablice pamięci ) związane z historią walk o wolność regionu, w którym mieszkają oraz na terenie Gminy Daleszyce,
 •  poznali piosenki partyzanckie i żołnierskie,
 • wzięli udział w szkolnym i międzyszkolnym konkursie historycznym i plastycznym,
 • byli aktywnymi uczestnikami oraz współorganizatorami patriotycznych uroczystości szkolnych, lokalnych i regionalnych,
 • nawiązali kontakty z rówieśnikami z innych szkół należących do Stowarzyszenia,
 • kształtowali właściwe postawy patriotyczne, społeczne, obywatelskie i etyczne poprzez współzawodnictwo, odpowiedzialność, wzajemny szacunek, pomoc i samodzielność.

Podsumowaniem projektu w dniu 18 maja 2018r. był rajd pieszy: Szlakiem płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” i oddziału Wybranieccy. W tym roku szkolnym głównym organizatorem rajdu była Szkoła Podstawowa im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach.

Szlakiem ważnych wydarzeń historycznych wędrowało około 157 uczestników, którzy reprezentowali 10 szkół z województwa świętokrzyskiego, to jest:

 • Szkołę Podstawową im. płk. Mariana Sołtysiaka „”Barabasza” w Daleszycach,
 • Szkołę Podstawową nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach,
 • Szkołę Podstawową im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej w Sukowie,
 • Szkołę Podstawową nr 1 im. Tajnego Nauczania w Zagnańsku,
 • Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej,
 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie,
 • Gimnazjum nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kajetanowie,
 • Zespół Szkół im. Oddziału AK „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym,
 • Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Olesznie.

Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Olesznie reprezentowało 15 uczniów z klasy szóstej. Opiekunami tej grupy byli: p. Anna Resiak, p. Andrzej Kowalczyk, p. Ryszard Kowalczyk.

Harmonogram rajdu podsumowującego realizację projektu - KLIKNIJ

Realizacja tegorocznego projektu edukacyjnego: Szlakiem płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” i oddziału Wybranieccy przyczyniła się do zdobycia wiedzy przez naszych uczniów o legendarnym dowódcy słynnego oddziału „Wybranieccy” na Kielecczyźnie - pułkowniku 4 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej.

Marian Sołtysiak (1918-1995) wyróżniał się niezależnością poglądów, cieszył się wielkim autorytetem wśród podkomendnych i cywilów. Świadczą o tym wypowiadane przez jego żołnierzy słowa: „Nauczyłeś nas w walce, tak kochać Polskę aby jej oddać bez reszty wszystko – nawet siebie”.

Szczupły, niski chłopak, nie rzucający się w oczy, opanowany i spokojny, a przy tym ruchliwy i energiczny, łatwo nawiązywał kontakty z ludźmi. Harcerstwo przygotowało go do życia partyzanckiego i ukształtowało przywódcze cechy jego charakteru.

„Wybranieccy" wsławili się wieloma brawurowymi akcjami na Kielecczyźnie, m.in. w Jędrzejowie, Chmielniku, Daleszycach, Kielcach. Do najbardziej znanych akcji należy zwycięska bitwa pod Antoniowem, która uratowała okolicę przed pacyfikacją. Oddział uczestniczył też w akcji "Burza".

Mariana Sołtysiaka po rozwiązaniu AK aresztowano w 1949 r., skazano w procesie w Kielcach na 7 lat, uwięziono na 5. Po zwolnieniu był szykanowany, pozbawiony możliwości pracy. Po odwilży współpracował m.in. z Radiem „Kielce”, pisał (podlegające cenzurze) artykuły i wspomnienia do miejscowych gazet oraz historię „Wybranieckich”, stawiając sobie za cel upamiętnianie etosu i przebiegu walki zbrojnej oddziału, w warunkach nawet znacznej ingerencji cenzury. Zmarł 18 grudnia 1995 roku w Kielcach. Był odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych (7 IX 1944) i Orderem Krzyża Srebrnego Virtuti Militari (1965).

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ