Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Podsumowanie XI Międzyszkolnego Projektu Edukacyjnego Stowarzyszenia Szkół im. Bohaterów Armii Krajowej

„…umieram jak Polak …
pozdrówcie ode mnie Góry Świętokrzyskie”.

ostatnie słowa Jana Piwnika Ponurego

 

 

 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie w bieżącym roku szkolnym realizowali kolejny już, XI Międzyszkolny Projekt Edukacyjny - Szlakiem majora „Ponurego”.

Uczniowie poprzez realizację tego projektu:

 • zgromadzili informacje z różnych źródeł o działalności oddziałów Armii Krajowej w regionie świętokrzyskim,
 • poznali bohaterów AK i ich rolę w odzyskaniu niepodległości, ze zwróceniem szczególnej uwagi na życie i działalność mjr Jana Piwnika „Ponurego”,
 • poznali Miejsca Pamięci Narodowej ( pomniki, nagrobki, Izby Pamięci, tablice pamięci ) związane z historią walk o wolność regionu, w którym mieszkają oraz na terenie Gminy Bodzentyn, 
 • poznali piosenki partyzanckie i żołnierskie, 
 • wzięli udział w szkolnym i międzyszkolnym konkursie historycznym i plastycznym,
 • byli aktywnymi uczestnikami oraz współorganizatorami patriotycznych uroczystości szkolnych, lokalnych i regionalnych,
 • nawiązali kontakty z rówieśnikami z innych szkół należących do Stowarzyszenia,
 • kształtowali właściwe postawy patriotyczne, społeczne, obywatelskie i etyczne poprzez uczenie współzawodnictwa, odpowiedzialności, wzajemnego szacunku, pomocy i samodzielności.

Podsumowaniem projektu w dniu 19 maja 2017 r. był rajd pieszy: Szlakiem majora „Ponurego”. W tym roku szkolnym głównym organizatorem rajdu było Gimnazjum im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie.

Szlakiem ważnych wydarzeń historycznych wędrowało około 187 uczestników, którzy reprezentowali 10 szkół z województwa świętokrzyskiego, to jest:

 • - Zespół Szkół im. Oddziału AK „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym,
 • Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Olesznie,
 • Szkołę Podstawową im. płk. Mariana Sołtysiaka „”Barabasza” w Daleszycach,
 • Szkołę Podstawową nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach,
 • Szkołę Podstawową im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej w Sukowie,
 • Szkołę Podstawową nr 1 im. Tajnego Nauczania w Zagnańsku,
 • Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej,
 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie,
 • Gimnazjum nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach,
 • Publiczną Szkołę Podstawową i Publiczne Gimnazjum im. Armii Krajowej w Kajetanowie.

Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Olesznie reprezentowało 17 uczniów z klasy szóstej. Opiekunami tej grupy byli: p. Anna Resiak, p. Andrzej Kowalczyk, p. Ryszard Kowalczyk.

Program rajdu podsumowującego realizację projektu:

 1. Powitanie gości i uczestników rajdu. 
 2. Złożenie kwiatów w miejscu pamięci mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w budynku szkoły.
 3. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku poświęconemu pamięci partyzantów na ul. Kieleckiej.
 4. Msza święta w Kościele Parafialnym p.w. Świętego Stanisława B.M.
 5. Wędrówka po Bodzentynie do miejsc upamiętniających wydarzenia żołnierzy AK z czasów II wojny światowej oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy:
  - pomnik poświęcony partyzantom AK Okręgu „Jodła” przed kościołem parafialnym,
  - płyta pamięci przy plebanii,
  - miejsce straceń na stokach Zamkowej Góry,
  - miejsce straceń mieszkańców Bodzentyna przy Zagrodzie Czernikiewiczów,
  - cmentarz parafialny: zbiorowa mogiła ofiar pacyfikacji z dnia 01.06.1943r., mogiła Bronisława Gila ps. „Bruno” – żołnierz AK ze zgrupowań „Ponury”, mogiła Wojciecha Kozery ps. „Niewadziuk” – żołnierz AK ze zgrupowań „Ponury”
 6. Przejazd autokarami do Siekierna, następnie przemarsz na Wykus. Po drodze na Wykus złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie Ludmiły Bożeny Stefanowskiej ps. „Zjawa” i przy pomniku poległych z Grupy Warszawskiej AK oraz ognisko na polu biwakowym na Wykusie.
 7. Polana Wykus:
  - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed Kapliczką upamiętniającą partyzantów,
  - wystąpienie pani prof. Urszuli Oettingen,
  - konkurs historyczny o Janie Piwniku „Ponurym”.
 8. Posumowanie rajdu na sali gimnastycznej:
  - wręczenie dyplomów i nagród za konkurs historyczny i plastyczny,
  - wystąpienia zaproszonych gości,
  - „Pieśniobranie” piosenek partyzanckich i patriotycznych,
  - dyskoteka dla uczniów.

Realizacja tegorocznego projektu edukacyjnego: Szlakiem majora „Ponurego”  przyczyniła się do zdobycia wiedzy przez naszych uczniów o legendzie polskiej partyzantki, majorze Janie Piwniku „Ponurym” czyli cichociemnym, szefie Kedywu Okręgu Radomsko – Kieleckiego, legendarnym dowódcy partyzanckich zgrupowań w Górach Świętokrzyskich i oddziału dywersyjnego na Nowogródczyźnie. 16 czerwca 1944 roku w Bohdanach na Nowogródczyźnie „Piwnik” stoczył swą ostatnią walkę. Idąc na czele batalionu, atakującego umocnioną niemiecką strażnicę graniczną, otrzymał śmiertelny postrzał w brzuch. Konając na rękach podkomendnego, miał powiedzieć: „Ja nie wyżyję, pożegnajcie ode mnie wojsko, pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, pożegnajcie Kresy. Powiedzcie żonie i rodzicom, że ich bardzo kochałem, i że umieram jako Polak...”

O „Ponurym" nie można było mówić i pisać przez wiele lat po wojnie. Byli żołnierze „Ponurego" przez długi czas daremnie zabiegali o sprowadzenie jego prochów z Białorusi do kraju i godne ich pochowanie na ojczystej ziemi. Udało się to dopiero w 1987 r. Prochy „Ponurego" ekshumowano z cmentarza w Wawiórce i złożono w klasztorze w Wąchocku.

„Ponury" był doskonałym wojskowym i wielkim patriotą, który od wczesnej młodości wykazywał ogromne przywiązanie do historii i tradycji. Do końca walczył, by zachować honor partyzanta i AK-owca.

Zapraszamy do obejrzenia pozostałych zdjęć.

Anna Resiak – koordynator międzyszkolnego projektu
w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ