Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Opinia rodziców o opiece w szkole

Opinia rodziców o opiece w szkole nad ich dziećmi

Szanowni Państwo.

Chcielibyśmy poznać Państwa opinię o szkole, w której uczy się Wasza córka lub syn. Ankieta jest anonimowa.

Będziemy wdzięczni jeśli zachcecie pomóc nam w ocenie naszej szkoły. Uwagi Państwa staną się podstawą planowanych zmian w szkole.

Płeć Wykształcenie Data
kobieta mężczyzna podstawowe średnie wyższe
Proszę wstawić znak X przy właściwej odpowiedzi Proszę wpisać datę

 

1 Czy szkoła zapewnia Pana(i) dziecku odpowiednią opiekę w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ? X
Proszę wstawić znak X w wybranym punkcie skali
Nie zapewnia właściwej opieki 1 2 3 4 5 Zapewnia bardzo dobrą opiekę

 

2 Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z bezpieczeństwa dziecka w drodze do szkoły i organizacji dowozu ? X
Proszę wstawić znak X w wybranym punkcie skali
Nie jestem zadowolony(a)
1 2 3 4 5 Jestem bardzo zadowolona

 

3 Czy Pana(i) dziecko miało w pierwszej klasie trudności związane z adaptacją w naszej szkole? X
Proszę wybrać i zakreślić znakiem X tylko jedną odpowiedź
3.1. Tak
3.2. Nie
3.3. Częściowo

 

4 Czy Pana(i) zdaniem nauczyciele troszczą się o uczniów rozpoczynających naukę? X
Proszę wybrać i zakreślić znakiem X tylko jedną odpowiedź
4.1. Tak
4.2. Nie
4.3. Tylko niektórzy nauczyciele

 

5 Czy Pana(i) dziecko korzysta ze świetlicy szkolnej ? X
Proszę wybrać i zakreślić znakiem X tylko jedną odpowiedź
5.1. Tak
5.2. Nie
5.3. Nie wiem
Jeśli „tak”,  to proszę wybrać i zakreślić znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się Pan(i) zgadza X
5.4. Świetlica zapewnia mojemu dziecku właściwą opiekę
5.5. Na świetlicy moje dziecko ma zapewnioną pomoc przy odrabianiu prac domowych
5.6. Znam zasady działania świetlicy szkolnej, tj. godziny pracy, regulamin, sposoby opieki nad dziećmi, itp.

 

6 Czy zdaniem Pana(i) wychowawcy interesują się sytuacją rodzinną ucznia? X
Proszę wybrać i zakreślić znakiem X tylko jedną odpowiedź
6.1. Tak
6.2. Nie
6.3. Nie wiem

 

7 Jaką, według Pana(i), wiedzę o sytuacji rodzinnej dziecka posiada wychowawca(yni)? X
Proszę wybrać i zakreślić znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się Pan(i) zgadza
7.1. Nie wiem, gdyż na ten temat nigdy z nim(ą) nie rozmawiałem(am)
7.2. Wydaje mi się, że wie bardzo dużo, gdyż często na ten temat z nim rozmawiam
7.3. Wydaje mi się, że wie wszystko, gdyż kilka razy odwiedził moje dziecko w domu
7.4. Sądzę, że wie niewiele, gdyż rzadko o to pyta
7.5. Pewno coś wie, gdyż słyszałem(am), że rozmawia na ten temat z moim dzieckiem

 

8 Czy Pana(i) dziecko było badane w poradni specjalistycznej ze względu na trudności w nauce? X
Proszę wybrać i zakreślić znakiem X tylko jedną odpowiedź
8.1. Tak
8.2. Nie
Jeśli „tak”,  to proszę wybrać i zakreślić znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się Pan(i) zgadza X
8.3. Uważam, że przeprowadzenie tych badań było mojemu dziecku potrzebne
8.4. Sam prosiłem wychowawcę o skierowanie dziecka na takie badania
8.5. Badania takie zaproponował nam wychowawca
8.6. Teraz nasze dziecko więcej umie, widać lepszą z nim pracę w szkole, otrzymuje lepsze oceny
8.7. Wychowawcy i nauczyciele udzielają nam porad, jak w domu mamy pracować z naszym dzieckiem, jakie ćwiczenia z nim przeprowadzać
Jeśli „nie”,  to proszę wybrać i zakreślić znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się Pan(i) zgadza X
8.8. Nie widzę potrzeby takich badań
8.9.  Chciałbym, aby moje dziecko do takiej poradni zostało skierowane

 

9 Czy według Pana(i) szkoła odpowiednio dba o zdrowie uczniów i promuje zdrowy tryb życia? X
Proszę wstawić znak X w wybranym punkcie skali
W szkole  jest wiele zagrożeń dla zdrowia dzieci i niewiele sie robi, by ustrzec je przed Uzależnieniami 1 2 3 4 5 Szkoła Zapewnia coraz lepsze warunki do zachowania zdrowia, bardzo dobrze jest prowadzona profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie agresji (apele, spotkania z policją, służbą zdrowia, konkursy, itp.

Dziękujemy!

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ