Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Moja klasa i szkoła - zachowanie uczniów

Moja klasa i szkoła – zachowanie uczniów

Ta ankieta jest częścią badań, które mają ocenić jakość naszej szkoły. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. Przeczytaj uważnie pytania i szczerze odpowiedz.

Śmiało - ankieta jest całkowicie anonimowa.

uczennica uczeń klasa Wpisz datę

 

1 Czy znasz prawa i obowiązki ucznia ? X
Wybierz i zakreśl  znakiem X tylko jedną odpowiedź
1.1. Znam większość
1.2. Znam niektóre
1.3. Nie znam

 

2 Czy w Twojej klasie są uczniowie, którzy zachowują się niewłaściwie ? X
Wybierz i zakreśl znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się zgadzasz
2.1. Palą papierosy
2.2. Spożywają alkohol
2.3. Zażywają narkotyki
2.4. Kradną
2.5. Stosują przemoc wobec innych
2.6. Używają wulgarnych słów, obrażają innych
2.7. Wymuszają lub wyłudzają
2.8. Niszczą mienie szkolne
2.9. Wagarują

 

3 Czy zdarzyło Ci się w tym roku szkolnym być ofiarą przemocy w szkole ? ?
Wpisz w kwadraciku obok ile razy
3.1. Zostałeś pobity
3.2. Zostałeś okradziony
3.3. Byłeś obrażany, przezywany złośliwie
3.4. Zniszczono Ci Twoją własność
3.5. Wymuszono coś od Ciebie
3.6. Zastraszano Cię
3.7. Molestowano Cię fizycznie

 

4 Czy zdarzyło Ci się w tym roku szkolnym postąpić niewłaściwie? X
Wybierz i zakreśl  znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się zgadzasz
4.1. Agresja wobec innych, np. pobicie
4.2. Kradzież
4.3. Wymuszenie
4.4. Wandalizm – niszczenie mienia szkolnego lub innych uczniów
4.5. Palenie papierosów
4.6. Picie alkoholu
4.7. Zażywanie narkotyków
4.8. Wagarowanie
Dlaczego tak postąpiłeś?

 

 

 

 

5 Gdzie, według Ciebie, dochodzi najczęściej do niewłaściwych zachowań uczniów? X
Wybierz i zakreśl znakiem X lub wpisz tylko jedną odpowiedź
5.1. W szatni szkolnej
5.2. Na korytarzach szkolnych
5.3. W ubikacjach szkolnych
5.4. Na podwórku szkolnym
5.5. Na boisku szkolnym
5.6. Na przystanku autobusowym
Gdzie jeszcze?

 

 


 

6 Czy znasz szczegółowe wymagania, jakie musisz spełnić, aby otrzymać poszczególne oceny z zachowania ? X
Wybierz i zakreśl znakiem X tylko jedną odpowiedź
6.1. Tak, znam
6.2. Znam, ale niezbyt szczegółowo
6.3. Nie znam

 

7 Jakie oceny z zachowania wystawiłbyś w swojej klasie? ?
Wpisz w kwadraciku obok liczbę uczniów
7.1. Wzorowych
7.2. Dobrych
7.3. Poprawnych
7.4. Nieodpowiednich

 

8 Jaką ocenę z zachowania wystawiłbyś sobie? X
Wybierz i zakreśl znakiem X tylko jedną odpowiedź
8.1. Wzorową
8.2. Dobrą
8.3. Poprawną
8.4. Nieodpowiednią

 

9 Czy w tym roku szkolnym uczestniczyłeś w szkole w zajęciach na temat: X
Wybierz i zakreśl  znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się zgadzasz
9.1. Zasad kulturalnego zachowania się
9.2. Koleżeństwa i przyjaźni
9.3. Tolerancji
9.4. Odpowiedzialności
9.5. Pracy nad samym sobą (co i jak zmienić w swoim zachowaniu?)
9.6. Praw i obowiązków ucznia

 

10 W jaki sposób reagujesz na przemoc okazywaną Tobie? X
Wybierz i zakreśl  znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się zgadzasz
10.1. Nie bronię się
10.2. Bronię się czyli "oddaję"
10.3. Uciekam
10.4. Wzywam pomocy
10.5. Mówię o tym rodzicom
10.6. Proszę swoich kolegów o pomoc
10.7. Zgłaszam ten fakt wychowawcy (nauczycielowi, dyrektorowi szkoły)

 

11 W jaki sposób reagujesz na przemoc okazywaną innym? X
Wybierz i zakreśl  znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się zgadzasz
11.1. Nie bronię ich
11.2. Bronię ich czyli "oddaję"
11.3. Uciekam
11.4. Wzywam pomocy
11.5. Mówię o tym rodzicom
11.6. Proszę swoich kolegów o pomoc
11.7. Zgłaszam ten fakt wychowawcy (nauczycielowi, dyrektorowi szkoły)
11.8. Śmieję się z nich, że nie umieją sobie poradzić

 

12 Twoim zdaniem na stosowanie przemocy mają wpływ: X
Wybierz i zakreśl  znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się zgadzasz
12.1. Telewizja
12.2. Czasopisma
12.3. Zachowanie kolegów
12.4. Przykład nauczycieli
12.5. Przykład rodziny (rodziców, rodzeństwa)

 

13 Jeślibyś miał wskazać na trzy osoby będące dla Ciebie autorytetem, będą to: X
Wybierz i zakreśl  znakiem X trzy odpowiedzi, z którymi się zgadzasz
13.1. Mama
13.2. Tata
13.3. Dyrektor szkoły
13.4. Wychowawca
13.5. Inny nauczyciel
13.6. Ksiądz katecheta
13.7. Aktor
13.8. Muzyk
13.9. Polityk

DZIĘKUJĘ

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ