Dzienniczek ucznia

Arkusz służy do systematycznego gromadzenia informacji o uzyskiwanych ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz wylicza na tej podstawie ocenę klasyfikacyjną, zgodnie z zasadami WSO w naszej szkole.

Dzięki temu możesz w każdej chwili sprawdzić, jaka ocena półroczna czy też roczna "wychodzi" ci z ocen, które dotychczas otrzymałeś.

Aby program prawidłowo wyliczył ci tę ocenę, musisz:

 1. Na bieżąco uzyskiwać od nauczycieli informację o typie wystawionej oceny (A,B,C) oraz o ilości uzyskanych punktów,
 2. Wpisywać te dane w odpowiednie pola tabeli w danym półroczu.

Uwaga:

 1. W kolumnie "Przedmiot" wpisz nazwy wszystkich przedmiotów, z których są wystawiane oceny.
 2. W pierwszych dwu wierszach pozostaw wpisane "religię" i "język angielski" - nie wpisuj ich w innym miejscu.
 3. Ocena półroczna (roczna) zostanie ci wystawiona przez program, gdy będziesz mieć już oceny cząstkowe ze wszystkich typów kontroli (A, B, C).

Po co ci ten program ?

 1. Będziesz wiedział, jaką ocenę końcową otrzymasz, zanim ci to powie nauczyciel.
 2. Wyliczysz średnią ocen - będziesz wiedział, czy należy ci się świadectwo z wyróżnieniem,
 3. Sprawdzisz, czy ocena wystawiona przez nauczyciela jest zgodna z WSO.
 4. Sprawdzisz w każdej chwili, ile punktów ci brakuje do oceny, na której ci zależy - ile punktów musisz zdobyć, aby ją otrzymać:
 • możesz to zrobić, wpisując w odpowiednie pole tabeli różne ilości punktów i sprawdzając, jaka ocena końcowa wychodzi.

np.

 • Masz już 74 punkty i wychodzi ci ocena - dst,
 • Czeka cię klasówka typu "A",
 • Chcesz mieć na koniec półrocza ocenę dobrą,
 • Ile punktów musisz uzyskać z tej klasówki ?

Jak to sprawdzić ?

 • Wpisuj do jednego z pól tabeli w segmencie "A" kolejne liczby z przedziału 0 - 50 i sprawdzaj, jaka ocena końcowa ci wychodzi.
 • Pamiętaj - wszystkie oceny wystawione przez nauczyciela i wpisane wcześniej muszą pozostać niezmienione !

Ściągnij arkusz - działa tylko w aplikacji EXCEL

DZIENNICZEK UCZNIA

Życzę miłego korzystania i samych piątek.

Edward Karpiński

Bookmark and Share