Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Dowóz uczniów - obowiązki gminy

Droga każdego dziecka (nie tylko niepełnosprawnego) z domu do przedszkola lub szkoły nie może przekraczać:

3 km w przypadku dzieci sześcioletnich oraz uczniów klas I-IV szkół podstawowych

4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Jeżeli droga dziecka z domu do przedszkola lub szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza te odległości, wówczas gmina jest zobowiązana zapewnić tym dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej.

Ponadto, obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim oraz uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do: najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły podstawowej, gimnazjum, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz specjalnego ośrodka wychowawczego dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz oraz dzieciom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego - jednak pod warunkiem, że dzieci te zostały skierowane do tych placówek przez organy uprawnione wymienione w ustawie o systemie oświaty.

Jeżeli gmina nie zapewnia dowozu dzieci wtedy jest zobowiązana zwrócić koszty przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ